trešdiena, 2012. gada 4. aprīlis

4.Moz.6:26

TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!