piektdiena, 2012. gada 2. marts

Mk.4:22

Nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā; un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms.