piektdiena, 2012. gada 30. marts

Jes.52:15

Kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz.