ceturtdiena, 2012. gada 1. marts

Ebr.10:23

Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.