svētdiena, 2012. gada 4. marts

2.Tim.1:7

Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.