pirmdiena, 2012. gada 5. marts

2.Kor.10:18

Ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic, bet tas, ko uzteic Tas Kungs.