piektdiena, 2012. gada 9. marts

1.Pēt.1:24-25

Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts.