svētdiena, 2012. gada 19. februāris

Raudu dz.1:18

Tas Kungs ir taisns, tomēr es Viņa baušļiem pretojos.