piektdiena, 2012. gada 17. februāris

Ps.40:5

Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz To Kungu.