ceturtdiena, 2012. gada 9. februāris

Jes.58:10

Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā.