piektdiena, 2012. gada 10. februāris

Jes.11:1

Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus.