ceturtdiena, 2012. gada 2. februāris

Ec.36:29

Es būšu jūs šķīstījis no visām jūsu nešķīstībām.