pirmdiena, 2012. gada 20. februāris

Atkl.1:17

Nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais.