trešdiena, 2012. gada 15. februāris

1.Moz.6:9

Noa bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noa vadīja savas gaitas ar Dievu.