pirmdiena, 2012. gada 6. februāris

1.Kor.6:9

Vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties!