svētdiena, 2012. gada 26. februāris

1.Kor.3:7

Nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.