trešdiena, 2012. gada 29. februāris

1.Kor.15:43

Sēts top negodā un uzmodināts godībā; sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā.