svētdiena, 2012. gada 22. janvāris

Sal.māc.7:29

Dievs cilvēku ir radījis taisnīgu, bet viņi paši ieslīgst daudzējādā neattaisnojamā gudrošanā.