svētdiena, 2012. gada 29. janvāris

Ps.121:5-6

Tas Kungs ir tavs sargs, Tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēness naktī.