trešdiena, 2012. gada 11. janvāris

Jes.42:9

Redzi, agrākie pavēstījumi ir piepildīti, Es jums dodu jaunus, un, pirms tie piepildās, Es jums tos pasludinu.