piektdiena, 2012. gada 13. janvāris

Jes.40:1

"Ieprieciniet, ieprieciniet Manu tautu!" saka jūsu Dievs.