pirmdiena, 2012. gada 16. janvāris

5.Moz.11:16

Sargieties, ka jūsu sirdsprāts neļaujas pievilties un ka jūs nenovēršaties un nekalpojat citiem dieviem, viņus pielūgdami.