trešdiena, 2011. gada 28. decembris

Ps.102:20-21

Tas Kungs raugās no debesīm uz zemi, lai dziedētu cietumnieku nopūtas un atsvabinātu nāvei nolemtos.