ceturtdiena, 2011. gada 22. decembris

Mk.8:29

Jēzus tiem sacīja: "Bet jūs, ko jūs sakāt Mani esam?" Bet Pēteris, atbildēdams uz to, sacīja: "Tu esi Kristus."