piektdiena, 2011. gada 23. decembris

Lk.1:68

Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu