piektdiena, 2011. gada 2. decembris

Jer.15:19

Tas Kungs man sacīja tā: "Ja tu piegriezīsies Man, tad Es tevi paturēšu pie Sevis."