piektdiena, 2011. gada 30. decembris

Hag.1:13

"Es esmu ar jums!" - tā saka Tas Kungs.