otrdiena, 2011. gada 29. novembris

Sal.pam.7:2

Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus Manus baušļus un ja tu glabāsi Manus likumus kā savu acuraugu, tad tu dzīvosi.