svētdiena, 2011. gada 13. novembris

Mal.3:6

Es esmu Tas Kungs, un Es nepārveidojos.