trešdiena, 2011. gada 30. novembris

Jes.48:18

Kaut jel tu ievērotu Manus baušļus! Tad tava labklājība būtu kā straume un tava taisnība kā jūras viļņi.