pirmdiena, 2011. gada 7. novembris

Gal.3:9

Tie, kas tic, tiek svētīti līdz ar ticīgo Ābrahāmu.