ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris

Ec.34:27

Tie atzīs, ka Es esmu Tas Kungs, ja Es sarauju viņu jūga sakas un atsvabinu tos.