piektdiena, 2011. gada 25. novembris

5.Moz.5:2

Kaut jel notiktu, ka tiem vienmēr būtu tāds sirdsprāts – Mani bīties.