pirmdiena, 2011. gada 14. novembris

5.Moz.32:7

Piemini senās dienas, ņem vērā gadus no audzes uz audzi! Vaicā savam tēvam, tas to tev pastāstīs, prasi saviem vecajiem, tie tev to teiks.