trešdiena, 2011. gada 5. oktobris

Mt.23:11

Lielākais jūsu starpā lai ir jūsu kalps.