ceturtdiena, 2011. gada 6. oktobris

Mt.18:14

Tāpat arī nav jūsu Debesu Tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu.