svētdiena, 2011. gada 9. oktobris

Jes.60:1

Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.