svētdiena, 2011. gada 23. oktobris

Jer.31:35

Tas Kungs licis sauli par spīdekli dienā un mēnesi un zvaigznes pēc noteiktiem likumiem par spīdekļiem naktī, Viņš sabango jūru, ka tās viļņi krāc.