trešdiena, 2011. gada 26. oktobris

Jēk.1:22

Esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji.