pirmdiena, 2011. gada 10. oktobris

5.Moz.2:7

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis visos tavos darbos, Viņš zina tavas gaitas šinī lielajā tuksnesī.