trešdiena, 2011. gada 19. oktobris

3.Moz.26:13

Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas jūs izveda no Ēģiptes zemes, lai jums tur nebūtu jābūt par vergiem, un Es esmu salauzis jūsu jūga kokus un esmu licis jums staigāt ar paceltu galvu.