piektdiena, 2011. gada 28. oktobris

1.Moz.45:24

Viņš tiem sacīja: "Ceļā būdami, esiet bez bailēm."