svētdiena, 2011. gada 4. septembris

Mt.18:20

Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.