trešdiena, 2011. gada 28. septembris

Mt.15:31

Ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tizlus staigājam un aklus redzam, un viņi slavēja Israēla Dievu.