svētdiena, 2011. gada 25. septembris

Mal.1:11

“No saules lēkta līdz saules rietam Mans Vārds būs augsts un varens tautu starpā,” saka Tas Kungs.