svētdiena, 2011. gada 11. septembris

Jes.49:26

Visa miesa redzēs, ka Es esmu Tas Kungs, Es esmu tavs Glābējs un Pestītājs.