piektdiena, 2011. gada 30. septembris

Jes.43:11

Vienīgi Es esmu Tas Kungs, bez Manis nav cita glābēja.