trešdiena, 2011. gada 21. septembris

5.Moz.5:33

Pa ikkatru ceļu, ko vien Tas Kungs, jūsu Dievs, jums pavēl, jums ir jāiet, lai jūs dzīvotu.