piektdiena, 2011. gada 9. septembris

2.Pēt.1:10

Darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipra paliek, jo, to darīdami, jūs nekad neklupsit.