trešdiena, 2011. gada 17. augusts

Sal.pam.3:12

Ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu.